Zorunlu Türkçe Hazırlık Birimi

Türkçe Hazırlık Sınıfı Programı

Eğitim öğretim dili Türkçe olan programlara ya da kısmen yabancı dille eğitim yapılan programlara kayıt yaptırmış ve Türkçesi lisans eğitim öğretimi için yeterli olmayan yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe Hazırlık eğitimi verilmektedir.

Bir eğitim öğretim yılı 2'şer aylık 4 çeyrekten oluşur. İhtiyaç duyan öğrencilerimizin Türkçe Hazırlık Programı bir aylık ek ders dönemi ile uzatılabilmektedir.

Öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla, program süresince Türkçe Hazırlık derslerine paralel olarak İngilizce Hazırlık dersleri de verilmektedir.

Eğitim Yöntem ve İlkeleri

Programda ileri seviyede dinleme ve okuma alıştırmalarına yoğunlaşılarak öğrencilerin yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Sınıf içerisinde öğrencinin aktif katılımını sağlamak için öğrenci konuşma süresinin, okutman konuşma süresinden daha fazla olması gözetilmektedir.

Ders içerisinde okuma, yazma, dinleme, konuşma, gramer ve kelime çalışmaları bir bütün olarak yürütülmektedir.

Türkçe Hazırlık Biriminde Sınavlar

Türkçe Hazırlık Biriminde Başarının Değerlendirilmesi

Her bir çeyreğin sonunda 1 haftalık ölçme-değerlendirme haftası bulunmaktadır. Bu hafta boyunca yapılan sözlü ve yazılı sınav ile öğrencinin o çeyrekteki başarısı ölçülür. Sene sonunda yapılan Büyük Sınav ile her bir çeyreğin sonundaki Ara sınav notlarının belirli oranda harmanlanması ile Yıl Sonu Başarı Puanı belirlenir. Her bir çeyrek boyunca yapılan tüm Küçük Sınavların ortalamasının %30'u ile çeyrek sonundaki Ara Sınavın %70 toplanarak o çeyreğin Başarı Notu elde edilir. Sene sonunda, 4. çeyreğin Başarı Notunun %50'si ile Sene Sonu Sınavının %50'si toplanarak Sene Sonu Başarı Notu elde edilir. 75 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılırlar. Çeyreklerin sonlarındaki Ara Sınavların ve Sene Sonu Sınavının sonucu, Yazılı Sınavın %70'i ile Sözlü Sınavın % 30 toplamından elde edilir.

Birim Yöneticisi, Program süresince verilen ödev ve çalışmaları, Küçük Sınav statüsünde değerlendirmeye dahil edebilir.

Devam Zorunluluğu

Derslere devam ve yoklamalar okutmanlar tarafından düzenli olarak takip edilir. Devamsızlık kayıtları Hazırlık Programı yönetimi tarafından duyurulur. Öğrenciler derslerin %90’ına katılmakla yükümlüdürler.