Hedeflerimiz

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak kurumumuzu

  • Türkiye’de dil nerede öğrenilir denilince ilk akla gelen kurumlardan olmayı başarmış;
  • Öğrenci odaklı, kendine özgü, kendi materyallerini kendi üreten dil öğrenim çizgisiyle örnek gösterilen;
  • Öğrencilerinde öğrenme farkındalığı yaratan, kendilerini geliştirmeleri için cesaret veren, yaratıcı ve ilham verici bir ortam sağlayan;

bir yerde görmek istiyoruz.

Bu vizyona ulaşabilmek üzere

  • Öğrencilerimizin uluslararası dil sınavlarında belli puanların üstüne çıkmasını;
  • Her dönem belli sayıda akademik, sosyal ve kültürel aktivitenin gerçekleştirilmesini;
  • Uluslararası dil kurslarına, kış ya da yaz okullarına katılacak öğrenci sayımızı belli bir düzeyin üzerine çıkarmayı;
  • Dil öğreniminde kullanılabilecek yazılı, görsel ve işitsel araçlar geliştirmeyi;
  • Öğrencilerimizin yaşarken öğrenmesini sağlayacak belli sayıda proje gerçekleştirmelerini ve
  • Okutmanlarımızın kişisel ve meslekî gelişimine katkı sağlayacak programlara katılmalarını sağlamayı

hedefliyoruz.