Zorunlu Arapça Hazırlık Birimi Hakkında

Arapça Hazırlık Programlarının Hedefleri

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi- Yabancı Diller Yüksek okulunda Arapça hazırlık programımızda görülmesi gereken 900 saat Arapça derslerini tamamlayan bir öğrencinin hazırlık programlarının bitiminde aşağıdaki yetenekleri kazanması hedeflenmektedir:

  • Ders kitabında geçen bütün kelime ve dil kalıplarını anlamak ve bunları kullanabilir duruma gelmeleri.
  • Günlük hayatta kullanılan kelime ve kalıpları kullanarak Arapça pratik yapabilmek ve “Arapça konuşabilir” vasfını kazanmaları.
  • Ders kitabı dışındaki modern metinleri de (gerektiğinde) sözlük kullanarak rahat bir şekilde anlayabilmeleri.
  • Arap arkadaşlarıyla Arapça yazışabilmeleri.
  • Öğretilen kelimeleri ve dil kalıplarını kullanarak bir kompozisyon yazabilmeleri.
  • Arapça kelimeleri imla kurallarına göre yanlışsız yazabilmeleri.
  • Bir dakikada 130 kelimelik bir metni akıcı bir şekilde okuyabilmeleri
  • Arapça klavye kullanarak bilgisayarda dakikada boşluksuz 200 karakter yazabilmeleri
  • Arapça harflerini Arapça bilen herkesin rahatlıkla okuyabileceği bir yazıyla yazabilmeleri.

Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Programı

“Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” bir eğitim öğretim yılını kapsayan 6 kurdan ve toplam 900 saatten oluşmaktadır. Eğitim öğretim yılı başında öğrenciler yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavlarına alınmakta ve bu sınavlar sonucunda öğrencinin kaçıncı kurdan başlayacağı belirlenmektedir. Ders içerisinde kullanılan iletişim dili Arapça’dır.

Tüm kurlar 5 haftalıktır ve haftada 30 saat üzerinden toplam 150’şer saatten oluşmaktadır. Her kurun ders dağılımı öğrencilerin seviyelerine göre ihtiyaç duyacakları dil yetenekleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Her kurun kendine özel bir ders dağılımı vardır. Dersler, öğrencilerin kurlarına göre (yani seviyelerine göre) ihtiyaç duydukları dil yetenekleri dikkate alınarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tabloda her kurda hangi derslerin işlendiği belirtilmiştir:

Arapça hazırlık birimi programı

 

Arapça Hazırlık Sınıfı Programının 6 Kurunu Başarı ile Tamamlayan Öğrencilerimizi Ürdün' e Gönderdik!

2011-2012 akademik yılında Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, misafir öğrenci olarak çeşitli dersler almak ve Arapçalarını geliştirmek amacıyla üç aylık bir program dahilinde Ürdün Petra Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

2012-2016 arasındaki akademik yıllarda da Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aynı amaçla hocalarını seçtiğimiz, üniversite kampüsü içerisinde yoğun bir program ile eğitim görmeleri için Ürdün Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

2016-2017,2017-2018 akademik yıllarında da Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nin “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı”nda altıncı kuru başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz aynı amaçla hocalarını seçtiğimiz, üniversite kampüsü içerisinde yoğun bir program ile eğitim görmeleri için Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne gönderilmiştir.

Ürdün gezisi

Kitap ve Diğer Öğretim Malzemeleri

Zorunlu Arapça Hazırlık sınıfında 8 kitaptan oluşan bir eğitim serisi takip edilmektedir.

Bu kitapları akıllı tahtaya taşıyan ve görsel ve işitsel veriler içeren Arapça öğretimi için hazırlanmış multimedya araçları kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin okuma ve anlama yeteneklerini geliştirmek için ders kitabını destekleyici mahiyette çalışma kağıtları kullanılmaktadır.

Arapça dinleme ve anlama yeteneklerini geliştirmek için öğrencilerimize her hafta Arapça çizgi film ve drama filmleri de izletilmektedir. Bu filmlerin önemli kelimeleri Türkçe ve Arapça olarak bir hafta öncesinden öğrenciler ile paylaşılmaktadır. Gösterim günü her film için öğrencilere 6 dakikalık online kelime sınavı yapılmaktadır. Bunların yanında 3. kurdan itibaren öğrencilerimize 1000 kelime ve cümle öğretmeyi hedefleyen ödevler verilmektedir.

Öğrencilerimizin konuşma yeteneğini geliştirmek için uyguladığımız 4/7 Projesiyle, öğrencilerimizden haftanın 4 günü sadece Arapça konuşacaklarına dair söz alıyoruz. Öğrencilerimiz bu günlerde günlük hayatlarındaki işlerini Arapça konuşarak yapabilmeyi tecrübe edinmiş oluyorlar.

Arapça öğrenme projesi

Kur ve Sınav Takvimi

Her kurun 5 haftalık ders programından sonraki haftada kur sonu sınavları yapılmaktadır. Bu sınavlar yazılı ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Sınav haftasından sonra başarısız olan öğrencilerimiz için bu sınavların bütünlemeleri yapılmaktadır.

Başarı Durumu

Bir üst kura geçebilmek için öğrencilerimiz haftalık testler yanında, “Kur Bitirme Sınavları”nda da başarılı olmalıdır. Bu sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerimiz bütünleme sınavına alınmaktadır. Bütünlemede başarısız olan öğrencilerimiz kuru tekrar eder. Kur tekrarında da başarısız olan veya hazırlık sınıfları için tanınan %10 devamsızlık limitini aşan öğrenciler akademik yılın başında yapılan Arapça Yeterlilik Sınavına girebilirler.