Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

VİZYON

 Yüksekokulumuzun vizyonu, Üniversitemizin hedef ve amaçları doğrultusunda yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki ileri eğitim teknolojileri ile öğrenci odaklı çağdaş dil öğretim metotlarını kullanarak, öğrencilerin hem bilimsel çalışma alanlarında hem de iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini kazandırmak üzere alanlarındaki kalite standartları ile uyumlu, nitelikli ve modern dil eğitimi veren hazırlık programlarından oluşmaktır.

 

MİSYON

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde yabancı dil eğitimi vererek bu kriterlere uygun hedef ve içeriklerde öğretim yapmak ve öğrencilerin lisans öğrenimleri sürecinde ve sonrasında ihtiyaç duyacakları yabancı dil öğrenim süreçlerinde kendine güvenen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

Öğrenci Odaklılık

Biz her bir öğrenciye saygı ve sevgi ile yaklaşan, dil öğrenme konusunda farklılaşan ihtiyaçları ve beklentileri etkin bir biçimde karşılamaya çalışan bir kurum olmak istiyoruz.

İşlevsellik

Biz yaşama bütünleşik bir öğrenme tarzını benimsiyor ve bunu dil öğretim tekniklerimize yansıtmak istiyoruz.

Yenilikçilik

Biz mevcut yöntemlerle kendimizi sınırlamayıp, iş yapış biçimimize yenilikler getirmeyi iş yapış tarzımız olarak benimsiyoruz.

Ortak Akıl Oluşturma

Biz tüm çalışanlarımızın fikirlerinden yararlanmayı, konuları müzakere ederek karar almayı bir çalışma tarzı olarak benimsiyoruz.

İlgi

Bizim kültürümüz hiçbir çalışanın ve öğrencinin kendisini dışlanmış, ihmal edilmiş hissetmediği bir kültür olmalıdır.

Sahiplenme ve İnisiyatif

Biz işimizde kurumumuzu benimseyerek ve sorunları etki alanımıza almaya çalışarak var olmak istiyoruz.

Kişisel Gelişim Odaklılık

Biz çalışanlarımızın kişisel gelişimine yatırım yapmayı önemli bir değerimiz olarak benimsiyoruz.

Kolaylaştırıcılık

Biz birlikte karar almayı, eyleme geçmeyi kolaylaştırıcı yaklaşımları benimsiyoruz.

Geribildirime açıklık

Biz ortak amaçlarımıza ulaşmak üzere birbirimize geribildirim vermeyi ve almayı bir gelişim aracı olarak görüyoruz.