4. Çeyrek Projesi: Yıl Sonu Sunumları

Son çeyrekte öğrencilerden kendilerine verilen bir konu hakkında arkadaşlarına konferans salonunda ikna edici bir konuşma yapmaları beklenmektedir. 21. yy akademisinde en çok ihtiyaç duyulan becerilerden bazıları iş birliği yapma, yaratıcı olma, problem çözme ve sunum yapma becerileridir. Bu sunumlar sayesinde hedeflenen öğrencilere bu becerileri kazandırmaktır.

Yıl Sonu Sunumları
B2 Seviyesinde Örnek Sunum Videoları
C1 Seviyesinde Örnek Sunum Videoları