Yazma Sınavları Kuralları

 1. Quiz Uygulama Kuralları
  • Masaların üzerinde veya altında kalem, silgi ve sınav kağıdı hariç materyal bulunmamalıdır.
  • Kopya durumunda, öğrenci sınavı tamamlayabilir, ancak sonrasında savunma yazısı yazar ve savunma yazısı komisyon tarafından değerlendirmeye alınır.
 2. Sınavı Tekrar Alma Kuralları
  • Bir öğrencinin sağlık raporu varsa, bir sonraki hafta normal ders saatlerinden sonra bir hoca eşliğinde telafi sınavını olabilir.
  • Bir öğrenci, herhangi bir sebep veya rapor sunmadan sınava katılmazsa, sınavı geçersiz sayılır ve notu 0'dır.

  * Kaza veya cenaze gibi acil durumlarda öğrenci main course hocası veya yazma dersleri koordinatörü ile iletişime geçmelidir.

 3. İntihal Kuralları
  • Herhangi bir intihal durumunda, öğrencinin notu 0'dır. İntihal, öğrencinin yazısını kendisinin yazmadığı ve bilgi hırsızlığı yaptığı bütün durumları içerir; mesela internetten veya başka kaynaklardan cümleler almak, başkasına yazdırmak gibi.
 4. Konu-Dışı Sınavlar için Kurallar
  • Bir öğrencinin, sınavda verilen konu dışında tamamen başka bir konuda yazı yazması durumunda notu 0'dır. Birkaç cümlenin konu dışı kalması bu duruma dahil değildir.
 5. Öğrenci Şikayetleri
  • Bir öğrenci notuyla ilgili itirazda bulunmak isterse, "Academic Record Appeal Form" doldurup Yazma Dersleri Koordinatörüne iletmelidir. Herhangi başka bir konuda şikayeti var ise "Student Complaint Form" doldurulmalıdır.