Yazma Dersleri Hedefleri

A1 ve A2 seviyelerinde yazma derslerinde paragraf yazımı öğretilir. B1 seviyesinde paragraftan essay yazımına geçilir ve B2 seviyesi ve üzerinde essay yazımı detayları işlenir. Akademik yıl boyunca öğrenciler aynı zamanda email yazımı, ve Office Word programı kullanımı konusunda eğitim alırlar.

 

Yazma Dersleri Hedefleri

A1

Öğrenciler, aile üyeleri, bir şehir, bir ülke vb. konularda kısa ve basit paragraf yazabilir. Formları kişisel bilgileri ile doldurabilir ve şimdiki ve gelecek zamanda cümleler kurabilirler.

A2

Öğrenciler genel ve gündelik konularda kısa ve basit paragraf yazabilir. İyi bir paragrafın özelliklerini ve organizasyonunu öğrenir ve kullanırlar.

B1

Öğrenciler bir paragraf yazımından aşama aşama bir essay yazımına geçerler. Genel ve gündelik konularda organizasyonu ve cümleleri anlaşılır olan kısa essay yazmaya başlayabilirler. 

B2

Öğrenciler detaylar ve örneklerle çeşitlendirilmiş detaylı essay yazabilirler. Bir fikri destekleyebilir ya da karşı argüman üretebilirler. Kendi görüşlerini akademik bir dil kullanarak okuyucuya aktarabilirler.

C1

Öğrenciler kendilerini farklı essay çeşitlerini kullanarak akademik olarak ifade edebilirler. Farklı konularda ve etkili cümle kalıpları kullanarak argümanlarını oluşturabilir ve okuyucuya aktarabilirler.