Değerlendirme

İngilizce Hazırlık Birimi değerlendirme sistemi hedeflenen öğrenme çıktılarına odaklanarak hazırlanmıştır ve sürekli bir değerlendirmeden oluşmaktadır. Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları bütün çalışmaları ve girdikleri sınavlar değerlendirmeye dahil edilmektedir. Değerlendirmeye şunlar dahil edilmektedir:

 • Dil Bilgisi ara sınavları
 • Kelime bilgisi ara sınavları
 • Okuma becerisi ara sınavları
 • Dinleme becerisi ara sınavları
 • Yazma becerisi ara sınavları
 • Derse katılım
 • Ödev
 • Çeyrek projeleri
 • Çeyrek sonu sınavları
 • Yıl sonu sınavı
 • Yıl sonu sunumları

 

Genel Değerlendirme Tablosu:

Genel değerlendirme tablosu