Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı (Örnek)

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI İÇERİK BİLGİSİ

İngilizce yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılır ve yazılı bölümü dört ana bölümden oluşur. 

Dil Bilgisi: Öğrencinin İngilizce dil bilgisi yeterliliğini test eden bu bölümde, öğrencinin bir paragrafın içini çoktan seçmeli cevaplar ile doldurması beklenir. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz.

I LOVE EVERYTHING ABOUT BIKES

My father used to ride motorbikes when I was a young boy and he took me for a (0) ...ride… every now and then at goodness knows what speed.  Looking back, it (1).................. have been extremely dangerous.

My brother started riding(2).............he was a child.  It was a classic Norton, and I used to watch him ride off and think that owning a bike like that was the summit of a human existence.

My first bike was actually a Honda, which qualified as a though it looked as much like a motorbike ....

1. A. Must B. Cant C. Have to D. Should
2. A. Which B. Who C. Where D. When

Dinleme: Dinleme bölümü üç veya dört adet farklı parçanın dinlenip, parçalar ile ilgili soruların cevaplanmasını kapsar.  Sorular; boşluk doldurma, doğru bilgiyi yerleştirme, seçeneklerden doğru cevabı seçme, verilen bilginin doğru/yanlış olduğunu tespit etme şeklinde olabilir. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz. Örnek Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

Okuma:  Okuma bölümü üç veya dört adet farklı parçanın okunup, parçalar ile ilgili cevaplanmasını kapsar.  Sorular; özet doldurma, boşluğa gelecek bilgiyi bulma, bilginin doğru/yanlış ya da yazı içerisinde bulunup/bulunmadığına karar verme, çoktan seçmeli, paragraf konusu ya da başlığı bulma şeklinde olabilir. Aşağıda bir örneğini görebilirsiniz. Örnek Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

Yazma: Öğrencinin üç yazma konusundan birini seçerek, 250 kelimelik konu ile ilgili, İngilizce dil bilgisi, kelime bilgisi, yazım kurallarini kullanabildiğini gösterir bir yazı yazması beklenir.  Aşağıda bir yeterli bir de yetersiz kompozisyon örneğini görebilirsiniz.